ถนนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านิวฮาเวนเป็นประตูมิติระหว่างสองโลกที่ปลายถนนด้านหนึ่งคืออลิซ สปริงส์ มีประชากร 25,000 คน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในชนบทห่างไกลของออสเตรเลียสำหรับมหานครในเมือง อีกด้านหนึ่งคือเทือกเขาทะเลทรายหินสีแดงที่แยกตัวออกมา ทะเลสาบเกลือและที่ราบ สปินิเฟ็กซ์ของ ทะเลทรายเกรทแซนดี้ ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย

ครอบคลุมพื้นที่กว่า 280,000 ตารางกิโลเมตร ชั่วขณะหนึ่งที่คุณอยู่ในเมือง แบ่งปันแอสฟัลต์กับรถไฟถนนยาว 50 ม. ไปตามทางหลวง Stuart จากนั้นการจราจรก็เบาบาง และถนนข้ามทะเลทรายทานามิก็แคบลงและกลายเป็นทราย ทันใดนั้น ดูเหมือนว่าคุณกำลังอยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายใจกลางทวีป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Newhaven เปิดให้ผู้ที่ขับรถมาเองได้ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ และตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Newhaven ขึ้นชื่อเรื่องนกนานาพันธุ์และความงดงามของภูมิประเทศแบบทะเลทราย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งในออสเตรเลียเคยดูเหมือนผู้ตั้งถิ่นฐานผิวขาวมาถึงในทะเลทรายกลางและทะเลทรายตะวันตกของออสเตรเลีย – ทะเลทราย Great and Little Sandy และทะเลทราย Tanami ทะเลทราย Simpson และ Victoria ในศตวรรษที่ 19 ก่อนหน้านั้น ชาวออสเตรเลียพื้นเมืองอาศัยอยู่ที่นี่อย่างกลมกลืนกับผืนดินและสัตว์ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่คุณคิด